0733-900 832 peter@taiso.se

Stödsamtal

Behöver du någon som lyssnar och sätter dig i fokus? Du kanske känner för att prata ut och sortera tankar och funderingar kring din livssituation? På Taisos stödsamtal får du hjälp och guidning för att förbättra och höja din livskvalité.
Taisos stödsamtal är ingen behandlingsform eller terapi.
Boka massage i Åhus